Kontakt

Ubierzto.pl

tel. +48 502-702-017
 

* wymagane pola
Podanie Twoich danych jest dobrowolne i jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Administratorem Twoich danych osobowych i podmiotem prowadzącym sklep internetowy Ubierzto.pl jest [imię i nazwisko], prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: [nazwa firmy] wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres głównego miejsca wykonywania działalności w [miejscowosc], [adres], kod pocztowy: [kod pocztowy], posiadający numer NIP: [nip], REGON: [regon].

Twoje dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie i przechowywane będą do czasu udzielenia odpowiedzi lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

Więcej informacji: https://www.ubierzto.pl/polityka-prywatnosci-s18